Hvítravnur

Båden er en ti-mands ro-både – og blev brugt i et lille laug, som oprindeligt havde til formål at være øvebåd for nye gaster til Ladbyskibet. Desværre gik driften af lauget ikke efter hensigten, og lauget blev opløst.

Men den gode båd kan godt bruges i Frigg-lauget.

En længere sejltur fra Kerteminde rundt Fynshoved bragte båden hjem til Frigglauget.

Den har fået et par skader og skal nok en større omgang igennem, inden vi kan sætte den i vandet.