Nyt fra Frigg

Generalforsamling 2023

Der indkaldes til generalforsamling i Skibslauget Frigg af Odense.

Tid og sted:

Onsdag den 23/03-2023 kl. 19:00 på Amplexa, Sverigesgade 24, Odense

Dagsorden i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Hans Atli, formand, og Leo, bestyrelsesmedlem er på valg i år)
  5. Valg af revisor og suppleant
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt – ikke beslutningspunkt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen/laugsrådet i hænde senest torsdag d. 16/03-2023. Eventuelle forslag skal sendes til kaj75@mail.fo

Venlig hilsen

Bestyrelsen