Nyt fra Frigg

Generalforsamling 2024

Der indkaldes til generalforsamling i Skibslauget Frigg af Odense.

Tid og sted:

Fredag den 01/03-2024 kl. 19:00 i Naustet (bådehusene ved siden af Nordatlantisk Hus)

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Kaj og Birger står på valg. Begge modtager genvalg. Meningen er også at udvide bestyrelsen fra fire til fem medlemmer. Andreas Isager stiller op)
5. Valg af revisor og suppleant
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt – ikke beslutningspunkt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen/laugsrådet i hænde senest torsdag d. 23/02-2024. Eventuelle forslag skal sendes til kaj75@mail.fo

Venlig hilsen

Bestyrelsen