Nyt fra Frigg

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Skibslauget Frigg af Odense.

Tid og sted:

Onsdag den 30/03-2022 kl. 18:00 på Amplexa, Sverigesgade 24, Odense

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Kaj, næstformand, Birger, bestyrelsesmedlem, Aref, bestyrelsesmedlem på valg i år)

5. Valg af revisor og suppleant

6. Behandling af indkomne forslag

7. Eventuelt – ikke beslutningspunkt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen/laugsrådet i hænde senest torsdag d. 23/03-2021. Eventuelle forslag skal sendes til kaj75@mail.fo

Venlig hilsen

Bestyrelsen