Nyt fra Frigg

Foredrag: Hvem kom først til Færøerne

Hvem kom først: skandinaver i Vikingetiden – eller?

Dette spørgsmål diskuteres i foredraget, som Skibslauget Frigg arrangerer 29. september i Nordatlantisk Hus klokken 19.

Foredragsholder er Steffen Stummann Hansen, tidl. Landsantikvar og direktør for Føroya Fornminnissavn (Færøernes Nationalmuseum).

I den forbindelse præsenteres også en lidt anden tolkning af Færøernes tidlige historie end den, som Færinge-sagaen traditionelt har dannet baggrund for.

Traditionelt set har den såkaldte Færinge-Saga med dens fokusering på forbindelsen til Norge været betragtet som den grundlæggende kilde til forståelsen af Færøernes tidligste historie.

Der har dog længe været stærke indicier for, at billedet var mere kompliceret. De seneste årtiers arkæologiske udgravninger, 14C-dateringer og genetiske undersøgelser har i stigende grad bekræftet, at der er behov for en revurdering af Færøernes ældste historie.

Foredraget er gratis, og det vil være muligt at købe vand, øl the, kaffe og kager ved arrangementet.

Alle er velkomne.