Nyt fra Frigg

Både bliver malet og repareret

Som alle andre foreninger har Frigglauget været ramt coronavirus-udbruddet i marts. Aktiviteten i lauget var et tidspunkt nede på nul, men tingene er ved at ændres.

I maj blev naustene ryddet, og Vágbingur, og de sidste ting, som lå over i hallen i Sverigesgade er kommet over i naustene at ligge.

Bådene skal holdes ved lige, og nu er det glasfiberbåden og Stella, som trænger til en kærlig hånd.

Glasfiberbåden er blevet malet og er snart klar til at komme på vandet igen. Stella har haft nogle lækager, og derfor er båden blevet slæbt ud til det gamle værft, hvor der i øjeblikket arbejdes på, at lækagerne bliver tætnet.

Fenris har også været en tur forbi værftet, hvor bunden blev renset for muslinger.

Tidligere i år valgte Odense Kommune at bevillige 170.000 kroner til Frigglauget, så vi kan udbygge naustene. I øjeblikket arbejdes der på at få byggetilladelsen på plads, så lauget kan komme i gang med byggeriet og bruge pengene, som kommunen har givet til Frigglauget.

Det er glædeligt, at der er aktivitet i lauget i disse corona tider. Desværre har bestyrelsen også været nødt til at aflyser nogle at de faste arrangementer. Standerhejsningen og den årlige tur til Vigelsø blev ikke til noget i denne omgang.

Der har heller ikke været nogen kaproning i år, og regattaen som Frigglauget og den færøske forening skulle arrangere i fællesskab i maj blev også aflyst.

Muligvis bliver der afholdt kaproningsstævne i København og i Sorø senere i år.   

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *