Nyt fra Frigg

Færøske træskibe besøger Skibslauget Frigg .

I maj 2019 får Frigglauget og Odense Kommune besøg af færøske træskibe. Det sker i forbindelse med 100 års fejringen af det færøske flag, Merkið.

De færøske træskibe vil sejle igennem Odense Fjord og lægge til ved Byens Ø, hvor der vil være et stort arrangement i forbindelse med Havne- og Kulturfestivalen 24. – 26. maj i 2019.

Træskibene skal til København for at fejre, at det er 100 år siden at Jens Oliver Lisberg tegnede det færøske flag i København, men på vejen er der planlagt flere stop rundt omkring i danske byer – og Odense bliver nu også én af byerne

Det er Skibslauget Frigg, der har henvendt sig til arrangørene af rejsen for at få dem til at lægge Odense ind i deres sejlrute.

De færøske arranggører ser en god mulighed i at vise skibene frem i Danmark, og efter længere tids kommunikation mellem arrangører og Frigglaug, er det besluttet, at Odense også bliver en del rundturen i Danmark.

Planen er, at skibene sejler videre til Århus den 27. maj, inden de sætter kurs mod København.

De færøske arrangører oplyser, at planen er at samle syv skibe til turen til Danmark.

Skibene er af Færøernes Nationalmuseum erklæret for bevaringsværdige, da de repræsenterer en del af den færøske, kulturelle maritime arv.

To af skibene er en skibstype, der på færøsk kaldes for en slup.

Denne skibstype blev importeret fra England/Skotland fra sidst i 1870’erne og frem til 1930’erne. Det var den skibstype, der bragte det færøske samfund ud af landbrugssamfundet og over i fiskerisamfundet og dermed også over i en egentlig pengeøkonomi. De andre skibe har hver en lidt anderledes historie.